Executive Committee

Home / Executive Committee
shailesh bubna

Shailesh Bubna

President

image1

Suresh Agarwal

General Secretary

opmodi225

Om Prakash Modi

Advisory Committee

muraribajaj

Murari Bajaj

Advisory Committee

ramesh-jagnani

Ramesh Jagnani

Advisory Committee

Ambika-Prasad-Bank

Ambika Prasad Banka

Advisory Committee

sri prakash sureka 225

Shree Prakash Sureka

Coordinator

rajkumarlohiya

Raj Kumar Lohia

Senior Vice President

Nathmal Bansal

Nathmal Bansal

Vice President

Vinod Gupta

Vinod Gupta

Vice President

raj kumar goenka

Raj Kumar Goenka

Vice President

Arun Kabra

Joint Secratary

Anil-Kumar-Singhodia

Anil Singodia

Treasurer

guest-512

Mahesh Chandra Saraf

Co-Treasurer

shankar lal modi

Shankarlal Modi

Organisation Secretary

Dinesh Kumar Agarwal

Dinesh Kumar Agarwal

Joint Organisation Secratary

guest-512

Nikhil Tainwala

Cultural Secratary

guest-512

Amit Modi

Executive Member

AShok Jhunjhun

Ashok Kr. Jhunjhunwala

Executive Member

guest-512

Dinesh Kr. Agarwal (Panch)

Executive Member

guest-512

Gopal Agarwal

Executive Member

gopik120

Gopikrishna Agarwal

Executive Member

Lalit Kumar Saraf

Lalit Kumar Saraf

Executive Member

guest-512

Mahesh Devda (Agarwal)

Executive Member

Mangtu Tekriwal

Mangturam Tekdiwal

Executive Member

guest-512

Manish Banka

Executive Member

guest-512

Naresh Bidawatka

Executive Member

guest-512

Naresh Boobna

Executive Member

guest-512

Prakash Chand Saraf

Executive Member

prakash-bajaj225

Prakash Kumar Bajaj

Executive Member

Prem Poddar

Prem Poddar

Executive Member

ramsunder jaipuria

Ram Sundar Jaipuriya

Executive Member

ratanlalgupta

Ratanlal Gupta

Executive Member

guest-512

Sanjay Bindal (Saraf)

Executive Member

satish modi

Satish Modi

Executive Member

guest-512

Shivratan Bajoriya

Executive Member

subhash chndra saraf

Subhash Chandra Saraf

Executive Member

guest-512

Sudheer Gadiya

Executive Member

guest-512

Sumit Lohiya

Executive Member

guest-512

Vimalkumar Jejani

Executive Member

guest-512

Vishnukumar Reengasiya

Executive Member

opmodi

Om Prakash Modi

Chief Patron

ramesh-jagnani

Ramesh Jagnani

Coordinator

muraribajaj

Murari Bajaj

President

rajkumarlohiya

Raj Kumar Lohia

Secratary

sri prakash sureka 225

Shree Prakash Sureka

Senior Vice President

gopik120

Gopikrishna Agarwal

Vice President

deepakjalan

Deepak Jalan

Vice President

suresh kumar tainwala

Suresh Kumar Tainwala

Vice President

prakash bajaj

Prakash Kumar Bajaj

Joint Secretary

Ambika-Prasad-Bank

Ambika Prasad Banka

Treasurer

arun-kabra-225x225

Arun Kabra

Co-Treasurer

Shiv Ratan Bajoriya

Organisation Secretary

ratanlalgupta

Ratan Lal Gupta

Organistaion Joint Secretary

image1

Suresh Agarwal

Cultural Secretary

amit kumar kedia

Amit Kumar Kedia

Executive Member

Arun Kumar Podaar

Arun Kumar Poddar

Executive Member

AShok Jhunjhun

Ashok Kr. Jhunjhunwala

Executive Member

Bimal Kumar Jasrasariya

Bimal Kumar Jasrasariya

Executive Member

Dinesh Kumar Agarwal

Dinesh Kumar Agarwal

Executive Member

Virendra Kedia

Virendra Kedia

Executive Member

gaurav sarraf

Gaurav Saraf

Executive Member

Kanta Prasad Bajaj

Kanta Prasad Bajaj

Executive Member

Lalit Kumar Saraf

Lalit Kumar Saraf

Executive Member

Mangtu Tekriwal

Mangtu Ram Tekriwal

Executive Member

vishwanth murarka

Vishwa Nath Murarka

Executive Member

Nathmal Bansal

Nathmal Bansal

Executive Member

Pawan Agarwal

Pawan Agarwal

Executive Member

Pawan Raungta

Pawan Kumar Rungta

Executive Member

Pramod Jalan

Pramod Kr. Jalan

Executive Member

Vinod Gupta

Vinod Gupta

Executive Member

Promod Modi

Pramod Kumar Modi

Executive Member

Prem Poddar

Prem Poddar

Executive Member

raj kumar goenka

Raj Kumar Goenka

Executive Member

Ram Prakash Gupta

Executive Member

sunil bansal

Sunil Bansal

Executive Member

ramsunder jaipuria

Ram Sundar Jaipuriya

Executive Member

sanjay dhanuka

Sanjay Dhanuka

Executive Member

satish modi

Satish Modi

Executive Member

shailesh bubna

Shailesh Bubna

Executive Member

subhash chndra saraf

Subhash Chandra Saraf

Executive Member

shankar lal modi

Shankar Lal Modi

Executive Member

Anil-Kumar-Singhodia

Anil Singodia

Executive Member

opmodi

Om Prakash Modi

President

ramesh-jagnani

Ramesh Jagnani

Senior Vice President

muraribajaj

Murari Bajaj

Vice President

rajkumarlohiya

Raj Kumar Lohia

Vice President

sri prakash sureka 225

Shree Prakash Sureka

Vice President

gopik120

Gopikrishna Agarwal

Secratary

deepakjalan

Deepak Jalan

Joint Secretary

suresh kumar tainwala

Suresh Kumar Tainwala

Treasurer

prakash bajaj

Prakash Kumar Bajaj

Co-Treasurer

Ambika-Prasad-Bank

Ambika Prasad Banka

Executive Member

arun-kabra-225x225

Arun Kabra

Joint Secretary

Shiv Ratan Bajoriya

Cultural Secretary

ratanlalgupta

Ratan Lal Gupta

Executive Member

image1

Suresh Agarwal

Executive Member

amit kumar kedia

Amit Kumar Kedia

Executive Member

Arun Kumar Podaar

Arun Kumar Poddar

Executive Member

AShok Jhunjhun

Ashok Kr. Jhunjhunwala

Executive Member

Bimal Kumar Jasrasariya

Bimal Kumar Jasrasariya

Executive Member

Dinesh Kumar Agarwal

Dinesh Kumar Agarwal

Executive Member

Virendra Kedia

Virendra Kedia

Executive Member

gaurav sarraf

Gaurav Saraf

Executive Member

Kanta Prasad Bajaj

Kanta Prasad Bajaj

Executive Member

Lalit Kumar Saraf

Lalit Kumar Saraf

Executive Member

Mangtu Tekriwal

Mangtu Ram Tekriwal

Executive Member

vishwanth murarka

Vishwa Nath Murarka

Executive Member

Nathmal Bansal

Nathmal Bansal

Executive Member

Pawan Agarwal

Pawan Agarwal

Executive Member

Pawan Raungta

Pawan Kumar Rungta

Executive Member

Pramod Jalan

Pramod Kr. Jalan

Executive Member

Vinod Gupta

Vinod Gupta

Executive Member

Promod Modi

Pramod Kumar Modi

Executive Member

Prem Poddar

Prem Poddar

Executive Member

raj kumar goenka

Raj Kumar Goenka

Executive Member

Ram Prakash Gupta

Executive Member

sunil bansal

Sunil Bansal

Executive Member

ramsunder jaipuria

Ram Sundar Jaipuriya

Executive Member

sanjay dhanuka

Sanjay Dhanuka

Executive Member

satish modi

Satish Modi

Executive Member

shailesh bubna

Shailesh Bubna

Executive Member

subhash chndra saraf

Subhash Chandra Saraf

Executive Member

shankar lal modi

Shankar Lal Modi

Executive Member

opmodi

Om Prakash Modi

President

ramesh-jagnani

Ramesh Jagnani

Senior Vice President

muraribajaj

Murari Bajaj

Vice President

rajkumarlohiya

Raj Kumar Lohia

Vice President

sri prakash sureka 225

Shree Prakash Sureka

Vice President

gopik120

Gopikrishna Agarwal

Secratary

deepakjalan

Deepak Jalan

Joint Secretary

suresh kumar tainwala

Suresh Kumar Tainwala

Treasurer

prakash bajaj

Prakash Kumar Bajaj

Co-Treasurer

Ambika-Prasad-Bank

Ambika Prasad Banka

Organisation Secretary

arun-kabra-225x225

Arun Kabra

Joint Organisation Secretary

Shiv Ratan Bajoriya

Cultural Secretary

ratanlalgupta

Ratan Lal Gupta

Executive Member

image1

Suresh Agarwal

Executive Member

amit kumar kedia

Amit Kumar Kedia

Executive Member

Arun Kumar Podaar

Arun Kumar Poddar

Executive Member

AShok Jhunjhun

Ashok Kr. Jhunjhunwala

Executive Member

Bimal Kumar Jasrasariya

Bimal Kumar Jasrasariya

Executive Member

Dinesh Kumar Agarwal

Dinesh Kumar Agarwal

Executive Member

Virendra Kedia

Virendra Kedia

Executive Member

gaurav sarraf

Gaurav Saraf

Executive Member

Kanta Prasad Bajaj

Kanta Prasad Bajaj

Executive Member

Lalit Kumar Saraf

Lalit Kumar Saraf

Executive Member

Mangtu Tekriwal

Mangtu Ram Tekriwal

Executive Member

vishwanth murarka

Vishwa Nath Murarka

Executive Member

Nathmal Bansal

Nathmal Bansal

Executive Member

Pawan Agarwal

Pawan Agarwal

Executive Member

Pawan Raungta

Pawan Kumar Rungta

Executive Member

Pramod Jalan

Pramod Kr. Jalan

Executive Member

Vinod Gupta

Vinod Gupta

Executive Member

Promod Modi

Pramod Kumar Modi

Executive Member

Prem Poddar

Prem Poddar

Executive Member

raj kumar goenka

Raj Kumar Goenka

Executive Member

Ram Prakash Gupta

Executive Member

sunil bansal

Sunil Bansal

Executive Member

ramsunder jaipuria

Ram Sundar Jaipuriya

Executive Member

sanjay dhanuka

Sanjay Dhanuka

Executive Member

satish modi

Satish Modi

Executive Member

shailesh bubna

Shailesh Bubna

Executive Member

subhash chndra saraf

Subhash Chandra Saraf

Executive Member

shankar lal modi

Shankar Lal Modi

Executive Member

opmodi

Om Prakash Modi

President

ramesh-jagnani

Ramesh Jagnani

Secretary

muraribajaj

Murari Bajaj

Senior vice president

rajkumarlohiya

Raj Kumar Lohia

Senior vice president

sri prakash sureka 225

Shree Prakash Sureka

Senior Vice President

gopik120

Gopikrishna Agarwal

Vice President

deepakjalan

Deepak Jalan

Secretary

suresh kumar tainwala

Suresh Kumar Tainwala

Joint Secretary

prakash bajaj

Prakash Kumar Bajaj

Treasurer

Ambika-Prasad-Bank

Ambika Prasad Banka

Co-Treasurer

arun-kabra-225x225

Arun Kabra

organization secretary

Shiv Ratan Bajoriya

Organisation Secretary

ratanlalgupta

Ratan Lal Gupta

Organisation Secretary

image1

Suresh Agarwal

Executive Member

amit kumar kedia

Amit Kumar Kedia

Executive Member

Arun Kumar Podaar

Arun Kumar Poddar

Executive Member

AShok Jhunjhun

Ashok Kr. Jhunjhunwala

Executive Member

Bimal Kumar Jasrasariya

Bimal Kumar Jasrasariya

Executive Member

Dinesh Kumar Agarwal

Dinesh Kumar Agarwal

Executive Member

Virendra Kedia

Virendra Kedia

Executive Member

gaurav sarraf

Gaurav Saraf

Executive Member

Kanta Prasad Bajaj

Kanta Prasad Bajaj

Executive Member

Lalit Kumar Saraf

Lalit Kumar Saraf

Executive Member

Mangtu Tekriwal

Mangtu Ram Tekriwal

Executive Member

vishwanth murarka

Vishwa Nath Murarka

Executive Member

Nathmal Bansal

Nathmal Bansal

Executive Member

Pawan Agarwal

Pawan Agarwal

Executive Member

Pawan Raungta

Pawan Kumar Rungta

Executive Member

Pramod Jalan

Pramod Kr. Jalan

Executive Member

Vinod Gupta

Vinod Gupta

Executive Member

Promod Modi

Pramod Kumar Modi

Executive Member

Prem Poddar

Prem Poddar

Executive Member

raj kumar goenka

Raj Kumar Goenka

Executive Member

Ram Prakash Gupta

Executive Member

sunil bansal

Sunil Bansal

Executive Member

ramsunder jaipuria

Ram Sundar Jaipuriya

Executive Member

sanjay dhanuka

Sanjay Dhanuka

Executive Member

satish modi

Satish Modi

Executive Member

shailesh bubna

Shailesh Bubna

Executive Member

subhash chndra saraf

Subhash Chandra Saraf

Executive Member

shankar lal modi

Shankar Lal Modi

Executive Member

Anil-Kumar-Singhodia

Anil Singodia

Executive Member

+ 2019-2021
shailesh bubna

Shailesh Bubna

President

image1

Suresh Agarwal

General Secretary

opmodi225

Om Prakash Modi

Advisory Committee

muraribajaj

Murari Bajaj

Advisory Committee

ramesh-jagnani

Ramesh Jagnani

Advisory Committee

Ambika-Prasad-Bank

Ambika Prasad Banka

Advisory Committee

sri prakash sureka 225

Shree Prakash Sureka

Coordinator

rajkumarlohiya

Raj Kumar Lohia

Senior Vice President

Nathmal Bansal

Nathmal Bansal

Vice President

Vinod Gupta

Vinod Gupta

Vice President

raj kumar goenka

Raj Kumar Goenka

Vice President

Arun Kabra

Joint Secratary

Anil-Kumar-Singhodia

Anil Singodia

Treasurer

guest-512

Mahesh Chandra Saraf

Co-Treasurer

shankar lal modi

Shankarlal Modi

Organisation Secretary

Dinesh Kumar Agarwal

Dinesh Kumar Agarwal

Joint Organisation Secratary

guest-512

Nikhil Tainwala

Cultural Secratary

guest-512

Amit Modi

Executive Member

AShok Jhunjhun

Ashok Kr. Jhunjhunwala

Executive Member

guest-512

Dinesh Kr. Agarwal (Panch)

Executive Member

guest-512

Gopal Agarwal

Executive Member

gopik120

Gopikrishna Agarwal

Executive Member

Lalit Kumar Saraf

Lalit Kumar Saraf

Executive Member

guest-512

Mahesh Devda (Agarwal)

Executive Member

Mangtu Tekriwal

Mangturam Tekdiwal

Executive Member

guest-512

Manish Banka

Executive Member

guest-512

Naresh Bidawatka

Executive Member

guest-512

Naresh Boobna

Executive Member

guest-512

Prakash Chand Saraf

Executive Member

prakash-bajaj225

Prakash Kumar Bajaj

Executive Member

Prem Poddar

Prem Poddar

Executive Member

ramsunder jaipuria

Ram Sundar Jaipuriya

Executive Member

ratanlalgupta

Ratanlal Gupta

Executive Member

guest-512

Sanjay Bindal (Saraf)

Executive Member

satish modi

Satish Modi

Executive Member

guest-512

Shivratan Bajoriya

Executive Member

subhash chndra saraf

Subhash Chandra Saraf

Executive Member

guest-512

Sudheer Gadiya

Executive Member

guest-512

Sumit Lohiya

Executive Member

guest-512

Vimalkumar Jejani

Executive Member

guest-512

Vishnukumar Reengasiya

Executive Member

+ 2015-2017
opmodi

Om Prakash Modi

Chief Patron

ramesh-jagnani

Ramesh Jagnani

Coordinator

muraribajaj

Murari Bajaj

President

rajkumarlohiya

Raj Kumar Lohia

Secratary

sri prakash sureka 225

Shree Prakash Sureka

Senior Vice President

gopik120

Gopikrishna Agarwal

Vice President

deepakjalan

Deepak Jalan

Vice President

suresh kumar tainwala

Suresh Kumar Tainwala

Vice President

prakash bajaj

Prakash Kumar Bajaj

Joint Secretary

Ambika-Prasad-Bank

Ambika Prasad Banka

Treasurer

arun-kabra-225x225

Arun Kabra

Co-Treasurer

Shiv Ratan Bajoriya

Organisation Secretary

ratanlalgupta

Ratan Lal Gupta

Organistaion Joint Secretary

image1

Suresh Agarwal

Cultural Secretary

amit kumar kedia

Amit Kumar Kedia

Executive Member

Arun Kumar Podaar

Arun Kumar Poddar

Executive Member

AShok Jhunjhun

Ashok Kr. Jhunjhunwala

Executive Member

Bimal Kumar Jasrasariya

Bimal Kumar Jasrasariya

Executive Member

Dinesh Kumar Agarwal

Dinesh Kumar Agarwal

Executive Member

Virendra Kedia

Virendra Kedia

Executive Member

gaurav sarraf

Gaurav Saraf

Executive Member

Kanta Prasad Bajaj

Kanta Prasad Bajaj

Executive Member

Lalit Kumar Saraf

Lalit Kumar Saraf

Executive Member

Mangtu Tekriwal

Mangtu Ram Tekriwal

Executive Member

vishwanth murarka

Vishwa Nath Murarka

Executive Member

Nathmal Bansal

Nathmal Bansal

Executive Member

Pawan Agarwal

Pawan Agarwal

Executive Member

Pawan Raungta

Pawan Kumar Rungta

Executive Member

Pramod Jalan

Pramod Kr. Jalan

Executive Member

Vinod Gupta

Vinod Gupta

Executive Member

Promod Modi

Pramod Kumar Modi

Executive Member

Prem Poddar

Prem Poddar

Executive Member

raj kumar goenka

Raj Kumar Goenka

Executive Member

Ram Prakash Gupta

Executive Member

sunil bansal

Sunil Bansal

Executive Member

ramsunder jaipuria

Ram Sundar Jaipuriya

Executive Member

sanjay dhanuka

Sanjay Dhanuka

Executive Member

satish modi

Satish Modi

Executive Member

shailesh bubna

Shailesh Bubna

Executive Member

subhash chndra saraf

Subhash Chandra Saraf

Executive Member

shankar lal modi

Shankar Lal Modi

Executive Member

Anil-Kumar-Singhodia

Anil Singodia

Executive Member

+ 2013-2015
opmodi

Om Prakash Modi

President

ramesh-jagnani

Ramesh Jagnani

Senior Vice President

muraribajaj

Murari Bajaj

Vice President

rajkumarlohiya

Raj Kumar Lohia

Vice President

sri prakash sureka 225

Shree Prakash Sureka

Vice President

gopik120

Gopikrishna Agarwal

Secratary

deepakjalan

Deepak Jalan

Joint Secretary

suresh kumar tainwala

Suresh Kumar Tainwala

Treasurer

prakash bajaj

Prakash Kumar Bajaj

Co-Treasurer

Ambika-Prasad-Bank

Ambika Prasad Banka

Executive Member

arun-kabra-225x225

Arun Kabra

Joint Secretary

Shiv Ratan Bajoriya

Cultural Secretary

ratanlalgupta

Ratan Lal Gupta

Executive Member

image1

Suresh Agarwal

Executive Member

amit kumar kedia

Amit Kumar Kedia

Executive Member

Arun Kumar Podaar

Arun Kumar Poddar

Executive Member

AShok Jhunjhun

Ashok Kr. Jhunjhunwala

Executive Member

Bimal Kumar Jasrasariya

Bimal Kumar Jasrasariya

Executive Member

Dinesh Kumar Agarwal

Dinesh Kumar Agarwal

Executive Member

Virendra Kedia

Virendra Kedia

Executive Member

gaurav sarraf

Gaurav Saraf

Executive Member

Kanta Prasad Bajaj

Kanta Prasad Bajaj

Executive Member

Lalit Kumar Saraf

Lalit Kumar Saraf

Executive Member

Mangtu Tekriwal

Mangtu Ram Tekriwal

Executive Member

vishwanth murarka

Vishwa Nath Murarka

Executive Member

Nathmal Bansal

Nathmal Bansal

Executive Member

Pawan Agarwal

Pawan Agarwal

Executive Member

Pawan Raungta

Pawan Kumar Rungta

Executive Member

Pramod Jalan

Pramod Kr. Jalan

Executive Member

Vinod Gupta

Vinod Gupta

Executive Member

Promod Modi

Pramod Kumar Modi

Executive Member

Prem Poddar

Prem Poddar

Executive Member

raj kumar goenka

Raj Kumar Goenka

Executive Member

Ram Prakash Gupta

Executive Member

sunil bansal

Sunil Bansal

Executive Member

ramsunder jaipuria

Ram Sundar Jaipuriya

Executive Member

sanjay dhanuka

Sanjay Dhanuka

Executive Member

satish modi

Satish Modi

Executive Member

shailesh bubna

Shailesh Bubna

Executive Member

subhash chndra saraf

Subhash Chandra Saraf

Executive Member

shankar lal modi

Shankar Lal Modi

Executive Member

+ 2011-2013
opmodi

Om Prakash Modi

President

ramesh-jagnani

Ramesh Jagnani

Senior Vice President

muraribajaj

Murari Bajaj

Vice President

rajkumarlohiya

Raj Kumar Lohia

Vice President

sri prakash sureka 225

Shree Prakash Sureka

Vice President

gopik120

Gopikrishna Agarwal

Secratary

deepakjalan

Deepak Jalan

Joint Secretary

suresh kumar tainwala

Suresh Kumar Tainwala

Treasurer

prakash bajaj

Prakash Kumar Bajaj

Co-Treasurer

Ambika-Prasad-Bank

Ambika Prasad Banka

Organisation Secretary

arun-kabra-225x225

Arun Kabra

Joint Organisation Secretary

Shiv Ratan Bajoriya

Cultural Secretary

ratanlalgupta

Ratan Lal Gupta

Executive Member

image1

Suresh Agarwal

Executive Member

amit kumar kedia

Amit Kumar Kedia

Executive Member

Arun Kumar Podaar

Arun Kumar Poddar

Executive Member

AShok Jhunjhun

Ashok Kr. Jhunjhunwala

Executive Member

Bimal Kumar Jasrasariya

Bimal Kumar Jasrasariya

Executive Member

Dinesh Kumar Agarwal

Dinesh Kumar Agarwal

Executive Member

Virendra Kedia

Virendra Kedia

Executive Member

gaurav sarraf

Gaurav Saraf

Executive Member

Kanta Prasad Bajaj

Kanta Prasad Bajaj

Executive Member

Lalit Kumar Saraf

Lalit Kumar Saraf

Executive Member

Mangtu Tekriwal

Mangtu Ram Tekriwal

Executive Member

vishwanth murarka

Vishwa Nath Murarka

Executive Member

Nathmal Bansal

Nathmal Bansal

Executive Member

Pawan Agarwal

Pawan Agarwal

Executive Member

Pawan Raungta

Pawan Kumar Rungta

Executive Member

Pramod Jalan

Pramod Kr. Jalan

Executive Member

Vinod Gupta

Vinod Gupta

Executive Member

Promod Modi

Pramod Kumar Modi

Executive Member

Prem Poddar

Prem Poddar

Executive Member

raj kumar goenka

Raj Kumar Goenka

Executive Member

Ram Prakash Gupta

Executive Member

sunil bansal

Sunil Bansal

Executive Member

ramsunder jaipuria

Ram Sundar Jaipuriya

Executive Member

sanjay dhanuka

Sanjay Dhanuka

Executive Member

satish modi

Satish Modi

Executive Member

shailesh bubna

Shailesh Bubna

Executive Member

subhash chndra saraf

Subhash Chandra Saraf

Executive Member

shankar lal modi

Shankar Lal Modi

Executive Member

+ 2009-2011
opmodi

Om Prakash Modi

President

ramesh-jagnani

Ramesh Jagnani

Secretary

muraribajaj

Murari Bajaj

Senior vice president

rajkumarlohiya

Raj Kumar Lohia

Senior vice president

sri prakash sureka 225

Shree Prakash Sureka

Senior Vice President

gopik120

Gopikrishna Agarwal

Vice President

deepakjalan

Deepak Jalan

Secretary

suresh kumar tainwala

Suresh Kumar Tainwala

Joint Secretary

prakash bajaj

Prakash Kumar Bajaj

Treasurer

Ambika-Prasad-Bank

Ambika Prasad Banka

Co-Treasurer

arun-kabra-225x225

Arun Kabra

organization secretary

Shiv Ratan Bajoriya

Organisation Secretary

ratanlalgupta

Ratan Lal Gupta

Organisation Secretary

image1

Suresh Agarwal

Executive Member

amit kumar kedia

Amit Kumar Kedia

Executive Member

Arun Kumar Podaar

Arun Kumar Poddar

Executive Member

AShok Jhunjhun

Ashok Kr. Jhunjhunwala

Executive Member

Bimal Kumar Jasrasariya

Bimal Kumar Jasrasariya

Executive Member

Dinesh Kumar Agarwal

Dinesh Kumar Agarwal

Executive Member

Virendra Kedia

Virendra Kedia

Executive Member

gaurav sarraf

Gaurav Saraf

Executive Member

Kanta Prasad Bajaj

Kanta Prasad Bajaj

Executive Member

Lalit Kumar Saraf

Lalit Kumar Saraf

Executive Member

Mangtu Tekriwal

Mangtu Ram Tekriwal

Executive Member

vishwanth murarka

Vishwa Nath Murarka

Executive Member

Nathmal Bansal

Nathmal Bansal

Executive Member

Pawan Agarwal

Pawan Agarwal

Executive Member

Pawan Raungta

Pawan Kumar Rungta

Executive Member

Pramod Jalan

Pramod Kr. Jalan

Executive Member

Vinod Gupta

Vinod Gupta

Executive Member

Promod Modi

Pramod Kumar Modi

Executive Member

Prem Poddar

Prem Poddar

Executive Member

raj kumar goenka

Raj Kumar Goenka

Executive Member

Ram Prakash Gupta

Executive Member

sunil bansal

Sunil Bansal

Executive Member

ramsunder jaipuria

Ram Sundar Jaipuriya

Executive Member

sanjay dhanuka

Sanjay Dhanuka

Executive Member

satish modi

Satish Modi

Executive Member

shailesh bubna

Shailesh Bubna

Executive Member

subhash chndra saraf

Subhash Chandra Saraf

Executive Member

shankar lal modi

Shankar Lal Modi

Executive Member

Anil-Kumar-Singhodia

Anil Singodia

Executive Member

Translate Here »